Shree Mahalakshmiashtakam Indra Dev Dwara Mata Mahalakshmi Ki Bhaktipurn Stuti Hai, Jise Padm Puran Main Samayojit Kiya Gaya Hai ।

Shru Shubh ॥ Shri Labh ॥ Shri Ganeshay Namah ॥

Namastestu Mahamaye Shri Pithe Surpujite ।

Shankh Chakr Gada Haste Mahalakshmi Namostute ॥ 1 ॥

Namaste Garudarudhe Kolasur Bhayankari ।

Sarv Paap Hare Devi Mahalakshmi Namostute ॥ 2 ॥

Sarvangye Sarvavarade Sarvadusht Bhayankari ।

Sarv Duhkh Hare Devi Mahalakshmi Namostute ॥ 3 ॥

Siddhibuddhiprade Devi Bhuktimukti Pradayini ।

Mantramurte Sada Devi Mahalakshmi Namostute ॥ 4 ॥

Adyantrahithe Devi Adyashakti Maheshwari ।

Yogaje Yogsambhute Mahalakshmi Namostute ॥ 5 ॥

Sthula Sukhma Maharaudre Mahashakti Mahodare ।

Mahapap Hare Devi Mahalakshmi Namostute ॥ 6 ॥

Padmasana Sthite Devi Parabrahma Swarupini ।

Parmesi Jaganmarta Mahalakshmi Namostute ॥ 7 ॥

Shwetambardhare Devi Nanalankar Bhushite ।

Jagastasthe Jaganmarta Mahalakshmi Namostute ॥ 8 ॥

Mahalakshmishtakastotranya: Pathet Bhaktimanarah ।

Sarvsiddhimavapnotti Rajya Prapanoti Sarvada ॥ 9 ॥

Ek Kale Pathennityam Mahapapvinasanam ।

Dwabikalam Yah: Pathennityam Dhana Dhanyam Samanwitah ॥ 10 ॥

Trikalam Yah: Pathennityam Mahashatruvinashnam ।

Mahalakshmi Bhavenityam Prasanna Varada Shubha ॥ 11 ॥

॥ Itindrakruta Shrimahalakshyamstakstavah Sampurnah ॥

– Ath Sri Indrakrit Shri Mahalakshmi Ashtak Sampurnam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here