Myfayth

Seetha Kalyana Vaibhogame (सीता कल्याण वैभोगमे)

Seetha Kalyaana Vaibhogame

Rama Kalyaana Vaibhogame

Pavanaja Sthuthi Paathra Paavana Charithra

Ravi Soma Vara Nethra Ramaneeya Gatra

Bhaktha Jana Paripala Bharitha Sara Jaala

Bhukthi Mukthitha Leela Bhudeva Paala

Paamarasura Bheema Paripoorna Kaama

Syaama Jagathabiraama Saaketha Dhaama

Sarvalokaa Dhaara Samaraika Veera

Garva Maanasa Dura Kanakaaga Dheera

Nigamagama Vihaara Nirupama Shareera

Naga Daragha Vidhara Nataloka Dhaara

Paramesha Nutha Geetha Bhava Jaladhi Potha

Tharani Kula Sanchata Thyagaraja Nutha

Saint Tyagaraj Ji, a Bhaktimargi poet and great musician of Karnataka music, wrote Sita Kalyan Vaibhogme. In Karnataka, Seetha Kalyana Vaibhogame is a sacred and popular Mangal song of marriages.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top