Myfayth

Rin Harta Shri Ganesh Stotra (ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र)

Rin Se Chhutkara Pane Hetu Rinharta Ganapati Stotra Ka Niyamit Path Karne Se Bhakt Ko Karj Chukane Main Aasani Hoti Hai, Sath Hi Sath Dhan Arjit Karne Ke Any Kai Sadhan Bhi Nikal Aate Hain ।

॥ Dhyan ॥

Sindoor-varnam Dvi-bhujam Ganesham Lambodaram Padma-dale Nivishtam ।

Brahmadi-devaih Pari-sevyamanam Siddairyutam Tam Pranami Devam ॥

॥ Mool-path ॥

Srishtyadau Brahmana Samyak Poojit: Phal-siddhe ।

Sadaiv Parvati-putra: Rin-nashan Karotu Main ॥

Tripurasya Vadhat Poorvam Shambhuna Samygarchit: ।

Sadaiv Parvati-putra: Rin-nashan Karotu Main ॥

Hiranya-kashyapvadinan Vadharthe Vishnunarchit: ।

Sadaiv Parvati-putra: Rin-nashan Karotu Main ॥

Mahishasy Vadhe Devya Gan-nath: Prapujit: ।

Sadaiv Parvati-putra: Rin-nashan Karotu Main ॥

Tarakasy Vadhat Poorvan Kumaren Prapoojit: ।

Sadaiv Parvati-putra: Rin-nashan Karotu Main ॥

Bhaskaren Ganesho Hi Poojitashchhavi-siddhe ।

Sadaiv Parvati-putra: Rin-nashan Karotu Main ॥

Shashina Kanti-vrddhayarthan Poojito Gan-nayak: ।

Sadaiv Parvati-putra: Rin-nashan Karotu Main ॥

Palanay Ch Tapasan Vishwamitren Poojit: ।

Sadaiv Parvati-putra: Rin-nashan Karotu Main ॥

Idan Twrn-har-stotran Teevra-daridraya-nashanan,

Ek-baram Pathenityam Barshmekam Samhitah : ।

Daridryan Darunan Tyaktva Kuber-samatan Vrajet ॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top