Myfayth

Shri Jankinatha Ji Ki Aarti (श्री जानकीनाथ जी की आरती)

Om Jai Janakinatha,

Jai Shri Raghunatha ।

Dou Kar Joren Binvaun,

Prabhu! Suniye Baata ॥

Tum Raghunath Hamare,

Pran Pita Mata ।

Tum Hi Sajjan-sangee,

Bhakti Mukti Data ॥

Lakh Chaurasi Kato,

Meto Yam Trasa ।

Nishadin Prabhu Mohi Rakhiye,

Apane Hi Pasa ॥

Ram Bharat Lachhiman,

Sang Shatruhan Bhaiya ।

Jagamag Jyoti Virajai,

Shobha Ati Lahiya ॥

Hanumat Naad Bajavat,

Nevar Jhamakata ।

Svarnathal Kar Arti,

Karat Kaushalya Mata ॥

Subhag Mukut Sar, Dhanu Sar,

Kar Shobha Bhari ।

Maniram Darshan Kari,

Pal-Pal Balihari ॥

Jai Janakinatha,

Ho Prabhu Jai Shri Raghunatha ।

Ho Prabhu Jai Sita Mata,

Ho Prabhu Jai Lakshman Bhrata ॥

Ho Prabhu Jai Chaaraun Bhrata,

Ho Prabhu Jai Hanumat Dasa ।

Dou Kar Jode Vinavaun,

Prabhu Meri Suno Bata ॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top