Myfayth

Shri Deviji Ki Aarti – Jaijanani Jai Jai (श्रीदेवीजी की आरती – जगजननी जय! जय!)

Jagjanani Jai! Jai!! (Ma! Jagjanani Jai! Jai!!) ।

Bhayharini, Bhavtarini, Bhavbhamini Jai! Jai ॥

॥ Jagjanani Jai Jai.. ॥

Tu Hi Sat-chit-sukhmay Shuddh Brahmaroopa ।

Satya Sanatan Sundar Par-shiv Sur-bhoopa ॥

॥ Jagjanani Jai Jai.. ॥

Aadi Anaadi Anmay Avichal Avinashi ।

Amal Anant Agochar Aj Anandarashi ॥

॥ Jagjanani Jai Jai.. ॥

Avikari, Aghahari, Akal, Kaladhari ।

Kartta Vidhi, Bhartta Hari, Har Sanharkari ॥

॥ Jagjanani Jai Jai.. ॥

Tu Vidhivadhoo, Rama, Tu Uma, Mahamaya ।

Mool Prakrti Vidya Tu, Tu Janani, Jaya ॥

॥ Jagjanani Jai Jai.. ॥

Ram, Krishn Tu, Sita, Vrajrani Radha ।

Tu Vanchhakalpadrum, Harini Sab Badha ॥

॥ Jagjanani Jai Jai.. ॥

Das Vidya, Nav Durga, Nanashastrakara ।

Ashtamatruka, Yogini, Nav Nav Rup Dhara ॥

॥ Jagjanani Jai Jai.. ॥

Tu Paradhamanivasini, Mahavilasini Tu ।

Tu Hi Shmashanviharini, Tandavlasini Tu ॥

॥ Jagjanani Jai Jai.. ॥

Sur-muni-mohini Saumya Tu Shobhadhara ।

Vivasan Vikat-sarupa, Pralayamayi Dhara ॥

॥ Jagjanani Jai Jai.. ॥

Tu Hi Sneh-sudhamayi, Tu Ati Garalmana ।

Rat‍‌navibhooshit Tu Hi, Tu Hi Asthi-tana ॥

॥ Jagjanani Jai Jai.. ॥

Mooladharanivasini, Ih-par-siddhiprade ।

Kalatita Kali, Kamala Tu Varade ॥

॥ Jagjanani Jai Jai.. ॥

Shakti Shaktidhar Tu Hi Nitya Abhedamayi ।

Bhedapradarshini Vani Vimale! Vedatrayi ॥

॥ Jagjanani Jai Jai.. ॥

Ham Ati Deen Dukhi Ma! Vipat-jal Ghere ।

Hain Kapoot Ati Kapati, Par Balak Tere ॥

॥ Jagjanani Jai Jai.. ॥

Nij Swabhavavash Janani! Dayadrshti Kijai ।

Karuna Kar Karunamayi! Charan-sharan Dijai ॥

॥ Jagjanani Jai Jai.. ॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top