Myfayth

Ganesh Chalisa (गणेश चालीसा)

॥ Doha ॥

Jai Ganpati Sadgun Sadan,

Kavivar Badan Kripal ॥

Vighn Haran Mangal Karan,

Jai Jai Girijalal ॥

॥ Chaupai ॥

Jai Jai Jai Ganpati Ganraju ।

Mangal Bharan Karan Shubhah Kaju ॥

Jai Gajabadan Sadan Sukhdata ।

Vishwa Vinayaka Buddhi Vidhata ॥

Vakra Tunda Shuchi Shund Suhawana ।

Tilak Tripund Bhal Man Bhavan ॥

Rajat Mani Muktan Ur Mala ।

Svarn Mukut Shir Nayan Vishala ॥

Pustak Pani Kuthar Trishoolan ।

Modak Bhog Sugandhit Phoolan ॥

Sundar Pitambar Tan Sajit ।

Charan Paduka Muni Man Rajit ॥

Dhani Shiv Suvan Shadanan Bhrata ।

Gauri Lalan Vishv-vikhyata ॥

Rddhi-siddhi Tav Chanvar Sudhare ।

Mushak Vahan Sohat Dvare ॥

Kahau Janm Shubh Katha Tumhari ।

Ati Shuchi Pavan Mangalakari ॥

Ek Samay Giriraj Kumari ।

Putr Hetu Tap Kinha Bhari ॥ 10 ॥

Bhayo Yagy Jab Poorn Anoopa ।

Tab Pahunchyo Tum Dhari Dwij Roopa ॥

Atithi Jani Ke Gauri Sukhari ।

Bahuvidhi Seva Kari Tumhari ॥

Ati Prasann Havai Tum Var Dinha ।

Matu Putr Hit Jo Tap Kinha ॥

Milahi Putr Tuhi, Buddhi Vishala ।

Bina Garbh Dharan Yahi Kala ॥

Gananayak Gun Gyan Nidhana ।

Poojit Pratham Roop Bhagwan ॥

As Kahi Antardhan Roop Havai ।

Palana Par Balak Svaroop Havai ॥

Bani Shishu Rudan Jabahin Tum Thana ।

Lakhi Mukh Sukh Nahin Gauri Samana ॥

Sakal Magan, Sukhamangal Gavahin ।

Nabh Te Suran, Suman Varshwahin ॥

Shambhu, Uma, Bahudan Lutavahin ।

Sur Munijan, Sut Dekhan Awahin ॥

Lakhi Ati Anand Mangal Saja ।

Dekhan Bhi Aye Shani Raja ॥ 20 ॥

Nij Avgun Guni Shani Man Mahin ।

Balak, Dekhan Chahat Nahin ॥

Girija Kachhu Man Bhed Badhayo ।

Utsav Mor, Na Shani Tuhi Bhayo ॥

Kahat Lage Shani, Man Sakuchai ।

Ka Karihau, Shishu Mohi Dikhai ॥

Nahin Vishwas, Uma Ur Bhayoo ।

Shani Son Balak Dekhan Kahayoo ॥

Padtahin Shani Drg Kon Prakasha ।

Balak Sir Udi Gayo Akasha ॥

Girija Giri Vikal Havai Dharani ।

So Duhkh Dasha Gayo Nahin Varani ॥

Hahakar Machyau Kailash ।

Shani Kinhon Lakhi Sut Ko Nasha ॥

Turat Garud Chadhi Vishnu Sidhayo ।

Kati Chakr So Gaj Sir Laye ॥

Balak Ke Dhad Oopar Dharayo ।

Pran Mantr Padhi Shankar Darayo ॥

Nam Ganesh Shambhu Tab Kinhe ।

Pratham Poojy Buddhi Nidhi, Var Dinhe ॥ 30 ॥

Buddhi Pariksha Jab Shiv Kinha ।

Prthvi Kar Pradakshina Linha ॥

Chale Shadanan, Bharami Bhulai ।

Rache Baith Tum Buddhi Upai ॥

Charan Matu-pitu Ke Dhar Linhen ।

Tinake Sat Pradakshin Kinhen ॥

Dhani Ganesh Kahi Shiv Hiye Harashe ।

Nabh Te Suran Suman Bahu Barase ॥

Tumhari Mahima Buddhi Badai ।

Shesh Sahasamukh Sake Na Gai ॥

Main Matihin Malin Dukhari ।

Karahoon Kaun Vidhi Vinay Tumhari ॥

Bhajat Ramasundar Prabhudasa ।

Jag Prayag, Kakara, Durvasa ॥

Ab Prabhu Daya Dina Par Kijai ।

Apani Shakti Bhakti Kuchh Dijai ॥ 38 ॥

॥ Doha ॥

Shri Ganesh Yah Chalisa,

Path Karai Kar Dhyan ।

Nit Nav Mangal Grh Basai,

Lahe Jagat Sanman ॥

Sambandh Apane Sahastr Dash,

Rishi Panchami Dinesh ।

Pooran Chalisa Bhayo,

Mangal Murti Ganesh ॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top