Myfayth

श्री ललिता माता की आरती (Shri Lalita Mata Ki Aarti)

श्री मातेश्वरी जय त्रिपुरेश्वरी ।

राजेश्वरी जय नमो नमः ॥

करुणामयी सकल अघ हारिणी ।

अमृत वर्षिणी नमो नमः ॥

जय शरणं वरणं नमो नमः ।

श्री मातेश्वरी जय त्रिपुरेश्वरी ॥

अशुभ विनाशिनी, सब सुख दायिनी ।

खल-दल नाशिनी नमो नमः ॥

भण्डासुर वधकारिणी जय माँ ।

करुणा कलिते नमो नम: ॥

जय शरणं वरणं नमो नमः ।

श्री मातेश्वरी जय त्रिपुरेश्वरी ॥

भव भय हारिणी, कष्ट निवारिणी ।

शरण गति दो नमो नमः ॥

शिव भामिनी साधक मन हारिणी ।

आदि शक्ति जय नमो नमः ॥

जय शरणं वरणं नमो नमः ।

जय त्रिपुर सुन्दरी नमो नमः ॥

श्री मातेश्वरी जय त्रिपुरेश्वरी ।

राजेश्वरी जय नमो नमः ॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top