Myfayth

Saraswati Om Jai Veene Wali (आरती सरस्वती जी: ओइम् जय वीणे वाली)

Om Jai Veene Wali, Maiya Jai Veene Wali।

Ridhi Sidhi Ki Rahti, Haath Tere Taali॥

Rishi Nuniyo Ki Budhi Ko, Shudh Tu Hi Karti।

Swarn Ki Bhati, Shudh Tu Hi Karti॥ 1 ॥

Gyaan Pita Ko Deti, Gagan Shabdh Se Tu।

Vishva Ko Utpan Karti, Aadhi Shakti Se Tu॥ 2 ॥

Hans-Vahini Dije, Bhiksha Darshan Ki।

Mere Mann Mein Kewal, Iccha Darshan Ki॥ 3 ॥

Jyoti Jagakar Nitya, Yeh Aarti Jo Gaave।

Bhavsagar Ke Dukh Mein, Gota Na Kabhi Khaave॥ 4 ॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top