Myfayth

Aarti: Jai Jai Tulsi Mata (आरती: जय जय तुलसी माता)

Jai Jai Tulsi Mata, Maiya Jai Tulsi Mata।

Sab Jag Ki Sukh Data, Sabki var Mata॥

॥Jai Jai Tulsi Mata…॥

Sab Yugon Ke Upar, Sab Logon Ke Upar।

Raj Se Raksha Karke, Sabki Bhav Trata॥

॥Jai Jai Tulsi Mata…॥

Batu Putri Hai Shyama, Sur Balli Hai Gramya।

Vishnu Priye Jo Nar Tumko Seve, So Nar Tar Jata॥

॥Jai Jai Tulsi Mata…॥

Hari Ke Shish Virajat, Tribhuvan Se Ho Vandit।

Patit Jano Ki Tarini, Tum Ho Vikhyata॥

॥Jai Jai Tulsi Mata…॥

Lekar Janam Vijan Mein, Aayi Divya Bhavan Me।

Manavlok Tumhi Se, Sukh -Sampati Pata॥

॥Jai Jai Tulsi Mata…॥

Hari Ko Tum Ati Pyari, Shyam Varan Kumari।

Prem Ajab Hai Unka, Tumse Kaisa Nata॥

Hamari Vipad Haro Tum, Kripa Karo Mata॥ [Extra]

Jai Jai Tulsi Mata, Maiya Jai Tulsi Mata।

Sab Jag Ki Sukh Data, Sabki var Mata॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top