Myfayth

Tulasi Chalisa (तुलसी चालीसा) in English

॥ Doha ॥

Jai Jai Tulsi Bhagavati Satyavati Sukhdani ।

Namo Namo Hari Preyasi Shri Vrinda Gun Khani ॥
READ MOREPlayback speed1x Normal00:00/02:04Skip
Shri Hari Shish Birajini, Dehu Amar Var Amb ।

Janhit He Vrindavani Ab Na Karahu Vilamb ॥

॥ Chaupai ॥

Dhanya Dhanya Shri Tulasi Mata ।

Mahima Agam Sada Shruti Gata ॥

Hari Ke Pranahu Se Tum Pyari ।

Harihi Hetu Kinho Tap Bhaari ॥

Jab Prasann Hai Darshan Dinhyo ।

Tab Kar Jori Vinay Us Kinhyo ॥

He Bhagvant Kant Mam Hohu ।

Deen Jaani Jani Chhadahu Chhohu ॥ 4 ॥

Suni Lakshmi Tulasi Ki Baani ।

Dinho Shrap Kadh Par Aani ॥

Us Ayogya Var Maangan Haari ।

Hohu Vitap Tum Jad Tanu Dhaari ॥

Suni Tulasihi Shrapyo Tehim Thama ।

Karhu Vaas Tuhu Neechan Dhama ॥

Diyo Vachan Hari Tab Tatkala ।

Sunahu Sumukhi Jani Hohu Bihala ॥ 8 ॥

Samay Paai Vhau Rau Paati Tora ।

Pujihau Aas Vachan Sat Mora ॥

Tab Gokul Mah Gop Sudama ।

Taasu Bhai Tulasi Tu Bama ॥

Krishna Raas Leela Ke Mahi ।

Radhe Shakyo Prem Lakhi Naahi ॥

Diyo Shrap Tulasih Tatkala ।

Nar Lokahi Tum Janmahu Baala ॥ 12 ॥

Yo Gop Vah Danav Raja ।

Shankh Chud Naamak Shir Taja ॥

Tulasi Bhai Tasu ki Naari ।

Param Sati Gun Roop Agari ॥

As Dvai Kalp Bit Jab Gayaoo ।

Kalp Tritiya Janm Tab Bhayaoo ॥

Vrinda Naam Bhayo Tulasi Ko ।

Asur Jalandhar Naam Pati Ko ॥ 16 ॥

Kari Ati Dvand Atul Baldhama ।

Linha Shankar Se Sangram ॥

Ab Nij Sainy Sahit Shiv Haare ।

Marahi Na Tab Har Harihi Pukare ॥

Pativrata Vrinda Thi Naari ।

Kou Na Sake Patihi Sanhari ॥

Tab Jalandhar Hi Bhesh Banai ।

Vrinda Dhig Hari Pahuchyo Jaai ॥ 20 ॥

Shiv Hit Lahi Kari Kapat Prasanga ।

Kiyo Satitva Dharm Tohi Bhanga ॥

Bhayo Jalandhar Kar Sanhara ।

Suni Ur Shok Upara ॥

Tihi Kshan Diyo Kapat Hari Taari ।

Lakhi Vrinda Dukh Gira Uchari ॥

Jalandhar Jas Hatyo Abhita ।

Soi Ravan Tas Harihi Sita ॥ 24 ॥

As Prastar Sam Hriday Tumhara ।

Dharm Khandi Mam Patihi Sanhara ॥

Yahi Kaaran Lahi Shrap Hamara ।

Hove Tanu Pashan Tumhara ॥

Suni Hari Turatahi Vachan Uchare ।

Diyo Shrap Bina Vichare ॥

Lakhyo Na Nij Kartuti Pati Ko ।

Chhalan Chahyo Jab Parvati Ko ॥ 28 ॥

Jadmati Tuhu As Ho Jadroopa ।

Jag Mah Tulasi Vitap Anupa ॥

Dhagv Roop Ham Shaligrama ।

Nadi Gandaki Bich Lalaama ॥

Jo Tulasi Dal Hamhi Chadh Ihai ।

Sab Sukh Bhogi Param Pad Paihai ॥

Binu Tulasi Hari Jalat Sharira ।

Atishay Uthat Shish Ur Peera ॥ 32 ॥

Jo Tulasi Dal Hari Shish Dhaarat ।

So Sahastra Ghat Amrit Daarat ॥

Tulasi Hari Man Ranjani Haari ।

Rog Dosh Dukh Bhanjani Haari ॥

Prem Sahit Hari Bhajan Nirantar ।

Tulasi Radha Me Naahi Antar ॥

Vyanjan Ho Chhappanahu Prakara ।

Binu Tulasi Dal Na Harihi Pyara ॥ 36 ॥

Sakal Tirth Tulasi Taru Chhahi ।

Lahat Mukti Jan Sanshay Naahi ॥

Kavi Sundar Ik Hari Gun Gaavat ।

Tulasihi Nikat Sahasgun Paavat ॥

Basat Nikat Durbasa Dhama ।

Jo Prayas Te Purv Lalaama ॥

Paath Karahi Jo Nit Nar Naari ।

Hohi Sukh Bhashahi Tripurari ॥ 40 ॥

॥ Doha ॥

Tulasi Chalisa Padhahi Tulasi Taru Grah Dhari ।

Deepdaan Kari Putra Phal Pavahi Bandhyahu Naari ॥

Sakal Dukh Daridra Hari Har Hvai Param Prasann ।

Aashiya Dhan Jan Ladahi Grah Basahi Purna Atra ॥

Laahi Abhimat Phal Jagat Mah Laahi Purna Sab Kaam ।

Jei Dal Arpahi Tulasi Tah Sahas Basahi HariRam ॥

Tulasi Mahima Naam lakh Tulasi Sut Sukhram ।

Manas Chalis Rachyo Jag Mah Tulasidas ॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top