देवी के ये 51 शक्तिपीठ आपको ज़रूर जानने चाहिए

Shri Aparna, Bhabanipur Shaktipith, Bangladesh

Mahishmardini Shaktipeeth, Bakreshwar, Siuri town

Mahamaya Shakti Peeth, Amarnath, Jammu and Kashmir

Maa Bhramari, Janasthan Panchavati Nasik Shakti Peeth

Gandaki Chandi Shakti Peeth, Chandi River

Fullara Devi Shaktipeeth, in Attahasa, West Bengal

Avanti, Bhairav Parvat Shakti Peeth, Ujjain, Madhya Pradesh