॥ श्रीतुलसीषोडशकनामस्तोत्रं नामावलिश्च ॥

तुलसी श्रीमहालक्ष्मीः विद्याऽविद्या यशस्विनी ।

धर्म्या धर्मावनासक्ता पद्मिनी श्रीर्हरिप्रिया ॥

लक्ष्मीप्रियसखी देवी द्यौर्भूमिरचला चला ।

षोडशैतानि नामानि तुलस्याः कीर्तयेन्नरः ।

लभते सुतरां भक्तिं अन्ते विष्णुपदं लभेत् ॥

तुलस्यै नमः ।

श्रीमहालक्ष्म्यै नमः ।

विद्यायै नमः ।

अविद्यायै नमः ।

यशस्विन्यै नमः ।

धर्म्यायै नमः ।

धर्मावनासक्तायै नमः ।

पद्मिन्यै नमः ।

श्रियै नमः ।

हरिप्रियायै नमः ।

लक्ष्मीप्रियसख्यै नमः ।

देव्यै नमः ।

दिवे नमः ।

भूम्यै नमः ।

अचलायै नमः ।

चलायै नमः ॥16

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code