Myfayth

भगवान शिव शतनाम-नामावली स्तोत्रम् (Shri Shiv Stotram Sat Namavali)

ॐ शिवाय नमः ॥

ॐ महेश्वराय नमः ॥

ॐ शंभवे नमः ॥

ॐ पिनाकिने नमः ॥

ॐ शशिशेखराय नमः ॥

ॐ वामदेवाय नमः ॥

ॐ विरूपाक्षाय नमः ॥

ॐ कपर्दिने नमः ॥

ॐ नीललोहिताय नमः ॥

ॐ शंकराय नमः ॥ १० ॥
READ MOREPlayback speed1x Normal00:00/02:12Skip
ॐ शूलपाणये नमः ॥

ॐ खट्वांगिने नमः ॥

ॐ विष्णुवल्लभाय नमः ॥

ॐ शिपिविष्टाय नमः ॥

ॐ अंबिकानाथाय नमः ॥

ॐ श्रीकंठाय नमः ॥

ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॥

ॐ भवाय नमः ॥

ॐ शर्वाय नमः ॥

ॐ त्रिलोकेशाय नमः ॥ २० ॥

ॐ शितिकंठाय नमः ॥

ॐ शिवाप्रियाय नमः ॥

ॐ उग्राय नमः ॥

ॐ कपालिने नमः ॥

ॐ कौमारये नमः ॥

ॐ अंधकासुर सूदनाय नमः ॥

ॐ गंगाधराय नमः ॥

ॐ ललाटाक्षाय नमः ॥

ॐ कालकालाय नमः ॥

ॐ कृपानिधये नमः ॥ ३० ॥

ॐ भीमाय नमः ॥

ॐ परशुहस्ताय नमः ॥

ॐ मृगपाणये नमः ॥

ॐ जटाधराय नमः ॥

ॐ क्तेलासवासिने नमः ॥

ॐ कवचिने नमः ॥

ॐ कठोराय नमः ॥

ॐ त्रिपुरांतकाय नमः ॥

ॐ वृषांकाय नमः ॥

ॐ वृषभारूढाय नमः ॥ ४० ॥

ॐ भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः ॥

ॐ सामप्रियाय नमः ॥

ॐ स्वरमयाय नमः ॥

ॐ त्रयीमूर्तये नमः ॥

ॐ अनीश्वराय नमः ॥

ॐ सर्वज्ञाय नमः ॥

ॐ परमात्मने नमः ॥

ॐ सोमसूर्याग्नि लोचनाय नमः ॥

ॐ हविषे नमः ॥

ॐ यज्ञमयाय नमः ॥ ५० ॥

ॐ सोमाय नमः ॥

ॐ पंचवक्त्राय नमः ॥

ॐ सदाशिवाय नमः ॥

ॐ विश्वेश्वराय नमः ॥

ॐ वीरभद्राय नमः ॥

ॐ गणनाथाय नमः ॥

ॐ प्रजापतये नमः ॥

ॐ हिरण्यरेतसे नमः ॥

ॐ दुर्धर्षाय नमः ॥

ॐ गिरीशाय नमः ॥ ६० ॥

ॐ गिरिशाय नमः ॥

ॐ अनघाय नमः ॥

ॐ भुजंग भूषणाय नमः ॥

ॐ भर्गाय नमः ॥

ॐ गिरिधन्वने नमः ॥

ॐ गिरिप्रियाय नमः ॥

ॐ कृत्तिवाससे नमः ॥

ॐ पुरारातये नमः ॥

ॐ भगवते नमः ॥

ॐ प्रमधाधिपाय नमः ॥ ७० ॥

ॐ मृत्युंजयाय नमः ॥

ॐ सूक्ष्मतनवे नमः ॥

ॐ जगद्व्यापिने नमः ॥

ॐ जगद्गुरवे नमः ॥

ॐ व्योमकेशाय नमः ॥

ॐ महासेन जनकाय नमः ॥

ॐ चारुविक्रमाय नमः ॥

ॐ रुद्राय नमः ॥

ॐ भूतपतये नमः ॥

ॐ स्थाणवे नमः ॥ ८० ॥

ॐ अहिर्भुथ्न्याय नमः ॥

ॐ दिगंबराय नमः ॥

ॐ अष्टमूर्तये नमः ॥

ॐ अनेकात्मने नमः ॥

ॐ स्वात्त्विकाय नमः ॥

ॐ शुद्धविग्रहाय नमः ॥

ॐ शाश्वताय नमः ॥

ॐ खंडपरशवे नमः ॥

ॐ अजाय नमः ॥

ॐ पाशविमोचकाय नमः ॥ ९० ॥

ॐ मृडाय नमः ॥

ॐ पशुपतये नमः ॥

ॐ देवाय नमः ॥

ॐ महादेवाय नमः ॥

ॐ अव्ययाय नमः ॥

ॐ हरये नमः ॥

ॐ पूषदंतभिदे नमः ॥

ॐ अव्यग्राय नमः ॥

ॐ दक्षाध्वरहराय नमः ॥

ॐ हराय नमः ॥ १०० ॥

ॐ भगनेत्रभिदे नमः ॥

ॐ अव्यक्ताय नमः ॥

ॐ सहस्राक्षाय नमः ॥

ॐ सहस्रपादे नमः ॥

ॐ अपपर्गप्रदाय नमः ॥

ॐ अनंताय नमः ॥

ॐ तारकाय नमः ॥

ॐ परमेश्वराय नमः ॥ १०८ ॥

Buy Brass Shivling

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top