Myfayth

Shri Vishnu Mantra (ॐ श्री विष्णु मंत्र: मङ्गलम् भगवान विष्णुः)

1. Vishnu Moola Mantra

ॐ Namoh Narayanaya॥

2. Vishnu Bhagawate Vasudevaya Mantra

ॐ Namoh Bhagawate Vasudevaya॥     

3. Vishnu Gayatri Mantra

ॐ Shri Vishnave Cha Vidmahe Vasudevaya Dhimahi।

Tanno Vishnuh Prachodayat॥

4. Vishnu Shantakaram Mantra

Shantakaram Bhujagashayanam Padmanabham Suresham
Vishvadharam Gaganasadrisham Meghavarnam Shubhangam ।
Lakshmikantam Kamalanayanam Yogibhirdhyanagamyam
Vande Vishnum Bhavabhayaharam Sarvalokaikanatham ॥

5. Mangalam Bhagwan Vishnu Mantra

Mangalam Bhagwan Vishnuh, Mangalam Garunadhwajah।

Mangalam Pundari Kakshah, Mangalaya Tano Harih॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top