Myfayth

Shri Jagannath Ashtakam (श्री जगन्नाथ अष्टकम)

Kadachit Kalindi Tat Vipin Sangeet Taralo

Mudabhiri Nari Vadan Kamala Swad Madhupah

Rama Shambhu Brahmamarapati Ganesharchit Pado

Jagannathah Swami Nayan Path Gami Bhavatu Me ॥ 1 ॥

Bhuje Savye Venun Shirasi Shikhipichchhan Katitate

Dukulan Netrante Sahachar-katakshan Vidadhate ।

Sada Shrimad‍-vrndavan-vasati-leela-parichayo

Jagannathah Swami Nayan-path-gami Bhavatu Me ॥ 2 ॥

Mahambhodhestire Kanak Ruchire Neel Shikhare

Vasan Prasadantah Sahaj Balabhadren Balina ।

Subhadra Madhyasthah Sakalasur Sewavasarado

Jagannathah Swami Nayan-path-gami Bhavatu Me ॥ 3 ॥

Krpa Paravarah Sajal Jalad Shreniruchiro

Rama Vani Raamah Sphurad Amal Pankeruhamukhah ।

Surendrair Aaradhyah Shrutigan Shikha Geet Charito

Jagannathah Swami Nayan Path Gami Bhavatu Me ॥ 4 ॥

Rathrudho Gachchan Pathi Milit Bhudev Patlai:

Stuti Pradurbhaavam Pratipadamupakarny Sadayah ।

Daya Sindhurbandhuh Sakal Jagatan Sindhu Sutaya

Jagannathah Swami Nayan Path Gami Bhavatu Me ॥ 5 ॥

Parambrahmapidah Kuvalay-dalot‍phull-nayano

Nivasi Neeladrau Nihit-charanonant-shirasi ।

Rasanandi Radha-saras-vapuralingan-sukho

Jagannathah Swami Nayan-pathagami Bhavatu Me ॥ 6 ॥

Na Vai Yache Rajyam Na Cha Kanak Manikya Vibhavam

Na Yachehan Ramyan Sakal Jan Kamyan Varavadhoom ।

Sada Kale Kale Pramath Patina Geetacharito

Jagannathah Swami Nayan Path Gami Bhavatu Me ॥ 7 ॥

Har Twan Sansaran Drutataram Asaran Surapate

Har Twan Papanan Vitatim Aparan Yadavapate ।

Aho Deenenathe Nihit Charano Nishchitamidan

Jagannathah Swami Nayan Path Gami Bhavatu Me ॥ 8 ॥

Jagannathashtakan Punyan Yah Pathet Prayatah Shuchih .

Sarvapap Vishuddhatma Vishnulokan Sa Gachchhati ॥ 9 ॥

॥ Iti Shreemat Shankaracharyavirachitan Jagannathashtakan Sampurnam ॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top