Myfayth

Shri Hanuman Stawan – Hanumanna Namskarah (श्री हनुमान स्तवन – श्रीहनुमन्नमस्कारः)

Sortha –

Pranvun Pavankumar Khal Ban Pavak Gyanghan ।

Jaasu Hriday Aagar Basahin Ram Sar Chaap Dhar ॥ 1 ॥
READ MOREPlayback speed1x Normal00:00/01:43Skip
Atulitabaladhaman Hemashailabhadeham ।

Danujavanakrshanun Gyaninamagraganyam ॥ 2 ॥

Sakalagunanidhanan Vanaranamadhisham ।

Raghupatipriyabhaktan Vatajatan Namami ॥ 3 ॥

Srihanumannamaskarh: –

Gospadi-krit-varisham Mashki-krit-rakshamam ।

Ramayan-mahamala-ratnam Vandenilatmajam ॥ 1 ॥

Anjana-nandanam-veeran Janki-shok-nashanam ।

Kapishmaksha-hantaran Vande-lanka-bhayakkaram ॥ 2 ॥

Maha-vyaakaranaambhodhi-manth-maanas-mandaram ।

Kavayantam Rama-kirtya Hanumanthamupasmhe ॥ 3 ॥

Ullghya Sindho: Salilam Salilam

Yah: Shokh-vahin Janakatmajayah: ।

Aadaay Tenaiv Dadah Lankan

Namami Tan Pranjaliranjaneyam ॥ 4 ॥

Manojavan Marut-tulya-vegam

Jitendriyam Buddhimatam Varishtham ।

Vatatmajan Vanar-yooth-mukhyan

Shriram-dootan Shirasa Namami ॥ 5 ॥

Aanjaneyamatipatalananan

Kanchanadri-kamaneey-vigraham ।

Parijat-taru-mool-vasinan

Bhavayami Pavaman-nandanam ॥ 6 ॥

Yatra Yatra Raghunath-kirtanam

Tatra Tatra Krita-mastakanjalim ।

Basp-vari-paripurna-lochanam

Marutirnamat Rakshasantakam ॥ 7 ॥

◉ The recitation of Hanuman Chalisa, Bajrang Baan and Sankatmochan Hanuman Ashtak are considered very prominent in the worship of Shri Hanumant Lal.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top