॥ Ath Saptashloki Durga ॥

Shiva Uvacha:

Devi Tvan Bhaktasulabhe Devi Tvan Bhaktasulabhe ।

Kalau Hi Karyasiddhyarthamupayan Broohi Yatnatah ॥

Devyuvaach:

Shrnu Dev Pravakshyaami Kalau Sarveshtasadhanam ।

Maya Tavaiv Snehenapyambastutih Prakashyate ॥

Viniyog:

Om Asya Shri Durgasaptashlokistotramantrasya Narayan Rishih, Anushtup Chhandah, Shrimahakali Mahalakshmi Mahasaraswatyo Devatah, Shridurgapreetyartham Saptashlokidurgapathe Vinyogah ।

Om Gyaninamapi Chetansi Devee Bhagavati Hisa ।

Baladakrshy Mohaay Mahamaya Prayachchhati ॥ 1 ॥

Durge Smrta Harasi Bheetimasheshajantoh

Swasthaih Smrta Matimateev Shubhaan Dadaasi ।

Daaridr‌yaduhkhabhayahaarini Twadanya

Sarvopakarakaranaay Sadardrachitta ॥ 2 ॥

Sarvmangalmangalye Shive Sarvarthasadhike ।

Sharanye Tryambake Gauri Narayani Namostute ॥ 3 ॥

Sharanagatdinartparitranparayne ।

Sarvasaryatihare Devi Narayani Namostute ॥ 4 ॥

Sarvasvaroope Sarveshe Sarvashaktisamanvite ।

Bhayebhyastraahi No Devi Durge Devi Namostute ॥ 5 ॥

Rogaanashoshaanapahansi Tushta Rooshta

Tu Kaamaan‌ Sakalaanabheeshtaan‌ ।

Tvaamaashritaanaan Na Vipannaraanaan

Tvaamaashrita Hmaashrayataan Prayaanti ॥ 6 ॥

Sarvabadhaprashamnam Trilokyasyakhileshvari ।

Evameva Tvaya Kayamasyadvairavinashanam ॥ 7 ॥

॥ Iti Srisaptashloki Durga Sampoornam ॥

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here