Myfayth

Maa Baglamukhi Ashtottara Shatnam Stotram ( माँ बगलामुखी अष्टोत्तर-शतनाम-स्तोत्रम्)

Om Brahmastra-rupini Devi,

Mata Sreebaglamukhi ।

Chishtikrgyana-rupa Cha,

Brahmanand-pradaini ॥ 1 ॥

Maha Vidya Maha-lakshmi,

Shrimat-tripur-sundari ।

Bhuvaneshi Jaganmata,

Parvati Sarv Mangala ॥ 2 ॥

Lalita Bhairavi Shanta,

Annapurna Kuleshwari ।

Varahi Chinnamasta Cha,

Tara Kali Saraswati ॥ 3 ॥

Jagat -poojya Maha-maya,

Kameshi Bhag-malini ।

Daksh-putri Shivankastha,

Shivarupa Shivapriya ॥ 4 ॥

Sarv-sampat-kari Devi,

Sarv-lok Vashankaree ।

Ved-vidya Maha-poojya,

Bhaktadveshi Bhayankari ॥ 5 ॥

Stambh-rupa Stambhini Ch,

Dusht-stambhan-karini ।

Bhakt-priya Maha-bhoga,

Shrividya Lalitambika ॥ 6 ॥

Mena-putri Shivananda,

Matangi Bhuvaneshwari ।

Narasinhi Narendra Ch,

Nrparadhya Narottama ॥ 7 ॥

Nagini Nag-putri Ch,

Nagraj-suta Uma ।

Peetambara Peet-pushpa Ch,

Peet-vastr-priya Shubha ॥ 8 ॥

Peet-gandh-priya Raama,

Peet-ratnarchita Shiva ।

Arddh-chandr-dhari Devi,

Gada-mud-gar-darini ॥ 9 ॥

Savitri Tri-pada Shuddha,

Sadyo Raag-vivarddhini ।

Vishnu-rupa Jaganmoha,

Brahm-rupa Hari-priya ॥ 10 ॥

Rudra-rupa Rudra-shaktiuddinmayi,

Vakta-vatsala ।

Lok Mata Shiva Sandhya,

Shiva-pujan-tatpara ॥ 11 ॥

Dhanadhyaksha Dhaneshi Ch,

Dharmada Dhanada Dhana ।

Chand-darp-hari Devi,

Shumbhasur-nivarhini ॥ 12 ॥

Raj-rajeshwari Devi,

Mahishasur-mardini ।

Madhu-kaitabh-hantri Ch,

Rakt-beej-vinashini ॥ 13 ॥

Dhoomraksh-daity-hantri Ch,

Bhandasur-vinashini ।

Renu-putri Maha-maaya,

Bhramari Bhramarambika ॥ 14 ॥

Jwalamukhi Bhadrakali,

Bagla Satru-nashini

Indrani Indra-pujya Cha,

Guh-mata Guneshwari ॥ 15 ॥

Vajr-pash-dhara Devi,

Jihva-mud-gar-dharini ।

Bhaktanandakari Devi,

Bagala Parameshwari ॥ 16 ॥

Phal – Shruti

Ashtottarashatan Namnan,

Bagalayastu Yah Pathet ।

Rip-ubadha-vinirmuktah,

Lakshmisthairyamavapnuyat ॥ 1 ॥

Bhoot-pret-pishachashch,

Grah-peeda-nivaranam ।

Rajano Vashamayati,

Sarvaishvaryan Ch Vindati ॥ 2 ॥

Nana-vidyan Ch Labhate,

Rajyam Prapnoti Nischitam |

Bhukti-muktimavapnoti,

Sakshat Shiv-samo Bhavet ॥ 3 ॥

॥ Shriroodrayamale Sarv-siddhi-prad Shri Bagalashtottar Shatanam Stotram ॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top