Myfayth

गंगा अष्टोत्तर-शतनामस्तोत्र – नामावली (Ganga Ashtottar Shatnam Stotra)

ॐ गंगायै नमः ।

ॐ विष्णुपादसंभूतायै नमः ।

ॐ हरवल्लभायै नमः ।

ॐ हिमाचलेन्द्रतनयायै नमः ।

ॐ गिरिमण्डलगामिन्यै नमः ।

ॐ तारकारातिजनन्यै नमः ।

ॐ सगरात्मजतारकायै नमः ।

ॐ सरस्वतीसमयुक्तायै नमः ।

ॐ सुघोषायै नमः । 10
READ MOREPlayback speed1x Normal00:00/02:17Skip
ॐ सिन्धुगामिन्यै नमः ।

ॐ भागीरत्यै नमः ।

ॐ भाग्यवत्यै नमः ।

ॐ भगीरतरथानुगायै नमः ।

ॐ त्रिविक्रमपदोद्भूतायै नमः ।

ॐ त्रिलोकपथगामिन्यै नमः ।

ॐ क्षीरशुभ्रायै नमः ।

ॐ बहुक्षीरायै नमः ।

ॐ क्षीरवृक्षसमाकुलायै नमः । 20

ॐ त्रिलोचनजटावासायै नमः ।

ॐ ऋणत्रयविमोचिन्यै नमः ।

ॐ त्रिपुरारिशिरःचूडायै नमः ।

ॐ जाह्नव्यै नमः ।

ॐ नरकभीतिहृते नमः ।

ॐ अव्ययायै नमः ।

ॐ नयनानन्ददायिन्यै नमः ।

ॐ नगपुत्रिकायै नमः ।

ॐ निरञ्जनायै नमः ।

ॐ नित्यशुद्धायै नमः ।

ॐ नीरजालिपरिष्कृतायै नमः । 30

ॐ सावित्र्यै नमः ।

ॐ सलिलावासायै नमः ।

ॐ सागरांबुसमेधिन्यै नमः ।

ॐ रम्यायै नमः ।

ॐ बिन्दुसरसे नमः ।

ॐ अव्यक्तायै नमः ।

ॐ अव्यक्तरूपधृते नमः ।

ॐ उमासपत्न्यै नमः ।

ॐ शुभ्राङ्गायै नमः ।

ॐ श्रीमत्यै नमः । 40

ॐ धवलांबरायै नमः ।

ॐ आखण्डलवनवासायै नमः ।

ॐ कंठेन्दुकृतशेकरायै नमः ।

ॐ अमृताकारसलिलायै नमः ।

ॐ लीलालिंगितपर्वतायै नमः ।

ॐ विरिञ्चिकलशावासायै नमः ।

ॐ त्रिवेण्यै नमः ।

ॐ त्रिगुणात्मकायै नमः ।

ॐ संगत अघौघशमन्यै नमः ।

ॐ भीतिहर्त्रे नमः । 50

ॐ शंखदुंदुभिनिस्वनायै नमः ।

ॐ भाग्यदायिन्यै नमः ।

ॐ नन्दिन्यै नमः ।

ॐ शीघ्रगायै नमः ।

ॐ शरण्यै नमः ।

ॐ शशिशेकरायै नमः ।

ॐ शाङ्कर्यै नमः ।

ॐ शफरीपूर्णायै नमः ।

ॐ भर्गमूर्धकृतालयायै नमः ।

ॐ भवप्रियायै नमः । 60

ॐ सत्यसन्धप्रियायै नमः ।

ॐ हंसस्वरूपिण्यै नमः ।

ॐ भगीरतभृतायै नमः ।

ॐ अनन्तायै नमः ।

ॐ शरच्चन्द्रनिभाननायै नमः ।

ॐ ओंकाररूपिण्यै नमः ।

ॐ अनलायै नमः ।

ॐ क्रीडाकल्लोलकारिण्यै नमः ।

ॐ स्वर्गसोपानशरण्यै नमः ।

ॐ सर्वदेवस्वरूपिण्यै नमः । 70

ॐ अंबःप्रदायै नमः ।

ॐ दुःखहन्त्र्यैनमः ।

ॐ शान्तिसन्तानकारिण्यै नमः ।

ॐ दारिद्र्यहन्त्र्यै नमः ।

ॐ शिवदायै नमः ।

ॐ संसारविषनाशिन्यै नमः ।

ॐ प्रयागनिलयायै नमः ।

ॐ श्रीदायै नमः ।

ॐ तापत्रयविमोचिन्यै नमः ।

ॐ शरणागतदीनार्तपरित्राणायै नमः । 80

ॐ सुमुक्तिदायै नमः ।

ॐ पापहन्त्र्यै नमः ।

ॐ पावनाङ्गायै नमः ।

ॐ परब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः ।

ॐ पूर्णायै नमः ।

ॐ पुरातनायै नमः ।

ॐ पुण्यायै नमः ।

ॐ पुण्यदायै नमः ।

ॐ पुण्यवाहिन्यै नमः ।

ॐ पुलोमजार्चितायै नमः । 90

ॐ भूदायै नमः ।

ॐ पूतत्रिभुवनायै नमः ।

ॐ जयायै नमः ।

ॐ जंगमायै नमः ।

ॐ जंगमाधारायै नमः ।

ॐ जलरूपायै नमः ।

ॐ जगद्धात्र्यै नमः ।

ॐ जगद्भूतायै नमः ।

ॐ जनार्चितायै नमः ।

ॐ जह्नुपुत्र्यै नमः । 100

ॐ जगन्मात्रे नमः ।

ॐ जंभूद्वीपविहारिण्यै नमः ।

ॐ भवपत्न्यै नमः ।

ॐ भीष्ममात्रे नमः ।

ॐ सिक्तायै नमः ।

ॐ रम्यरूपधृते नमः ।

ॐ उमासहोदर्यै नमः ।

ॐ अज्ञानतिमिरापहृते नमः । 108

श्री गंगा स्तोत्रम् के बाद श्री गंगा आरती | गंगा चालीसा अवश्य पढ़े।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top