religous idos for sale

 

Om Jai Sri Ranisatiji Mata,

Maiya Jai Rani Sati Mata ।

Apne Bhakt Janan Ki,

Door Karan Vipada ॥

Avani Anantar Jyoti Akhandit,

Mandit Chahunk Kumbha ।

Durjan Dalan Khadg ki,

Vidhut Sam Pratibha ॥

Om Jai Sri Ranisatiji Mata,

Maiya Jai Rani Sati Mata ॥

Markat Mani Mandir Ati Manjul,

Shobha Lakhi Na Pare ।

Lalit Dhvaja Chahun Aure,

Kanchan Kalash Dhare ॥

Om Jai Sri Ranisatiji Mata,

Maiya Jai Rani Sati Mata ॥

Ghanta Ghanan Ghadaval Baje,

Shankh Mridang Dhure ।

Kinnar Gayan Karte,

Ved Dhwani Uchare ॥

Om Jai Sri Ranisatiji Mata,

Maiya Jai Rani Sati Mata ॥

Sapta Matrika Kare Aarti,

Surgan Dhyan Dhare ।

Vividh Prakar Ke Vyanjan,

Sriphal Bhentha Dhare ॥

Om Jai Sri Ranisatiji Mata,

Maiya Jai Rani Sati Mata ॥

Sankat Vikat Vidarani,

Nashani Ho Komati ।

Sevak Jan Hriday Patale,

Mridul Karan Sumati ॥

Om Jai Sri Ranisatiji Mata,

Maiya Jai Rani Sati Mata ॥

Amal Kamal Dal Lochani,

Mochani Traya Tapa ।

Sevan Aayo Sharan Aapki,

Laaj Rakho Mata ॥

Om Jai Sri Ranisatiji Mata,

Maiya Jai Rani Sati Mata ॥

Ya Miyaji Ki Aarti pratidin,

Parti Din Jo Koi Gata ।

Sadan Siddhi Nav Nidhiphal,

Mann Vancchit Paave ॥

Om Jai Sri Ranisatiji Mata,

Maiya Jai Rani Sati Mata ।

Apne Bhakt Janan Ki,

Door Karan Vipada ॥

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code