Saty, Sanatan, Sundar, Shiv! Sabke Swami ।

Avikari, Avinashi, Aj, Antaryami ॥

॥ Om Har Har Har Mahadev.. ॥

Aadi Anant, Anamay, Akal, Kaladhari ।

Amal, Aroop, Agochar, Avichal Aghahari ॥

॥ Om Har Har Har Mahadev.. ॥

Brahma, Vishnu, Maheshwar, Tum Trimoortidhari ।

Karta, Bharta, Dharta Tum Hi Sanhari ॥

॥ Om Har Har Har Mahadev.. ॥

Rakshak, Bhakshak, Prerak, Tum Audharadani ।

Sakshi, Param Akarta Karta Abhimani ॥

॥ Om Har Har Har Mahadev.. ॥

Manimay Bhawan Nivasi, Ati Bhogi, Ragi ।

Sada Masanabihari, Yogi Vairagi ॥

॥ Om Har Har Har Mahadev.. ॥

Chhal, Kapal, Garal, Gal, Mundamal Vyali ।

Chitabhasm Tan, Trinayan, Ayan Mahakali ॥

॥ Om Har Har Har Mahadev.. ॥

Pret-pishach, Susevit Peet Jatadhari ।

Vivasan, Vikat Roopdhar, Rudr Pralaykari ॥

॥ Om Har Har Har Mahadev.. ॥

Atikamaniy, Shantikar Shiv Muni Man Hari ॥

॥ Om Har Har Har Mahadev.. ॥

Nirgun, Sagun, Niranjan, Jagamay Nity Prabho ।

Kalaroop Keval, Har ! Kalatit Vibho ॥

॥ Om Har Har Har Mahadev.. ॥

Sat-chit-anand, Rasamay, Karunamay, Dhata ।

Prem-sudha-nidhi, Priyatam, Akhil Vishv-trata ॥

॥ Om Har Har Har Mahadev.. ॥

Ham Ati Deen, Dayamay ! Charan-sharan Deejai ।

Sab Vidhi Nirmal Mati Kar Apna Kar Leejai ॥

॥ Om Har Har Har Mahadev.. ॥

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code