Jayati Jai Gayatri Mata, Jayati Jai Gayatri Mata।

Sat Marag Par Hamen Chalao, Jo Hai Sukhadata॥

॥ Jayati Jai Gayatri Mata…॥

Aadi Shakti Tum Alakh Niranjan Jagapalak Ka‌rtri।

Dukh Shok, Bhay, Klesh Kalash Daridra Dainy Hatri॥

॥ Jayati Jai Gayatri Mata…॥

Brahm Rupini, Pranat Palin Jagat Dhatra Ambe।

Bhav Bhayahari, Jan-Hitakari, Sukhada Jagadambe॥

॥ Jayati Jai Gayatri Mata…॥

Bhay Harini, Bhavatarini, Anagheaj Aanand Rashi।

Avikari, Akhahari, Avichalit, Amale, Avinashi॥

॥ Jayati Jai Gayatri Mata…॥

Kaamadhenu Satachit Aanand Jai Ganga Geeta।

Savita Ki Shashvat, Shakti Tum Savitri Sita॥

॥ Jayati Jai Gayatri Mata…॥

Rig, Yaju Saam, Atharv Pranayani, Pranav Mahamahime।

Kundalini Sahastra Sushuman Shobha Gun Garime॥

॥ Jayati Jai Gayatri Mata…॥

Swaha, Svadha, Shachi Brahmani Radha Rudrani।

Jai Sataroopa, Vani, Vidya, Kamala Kalyani॥

॥ Jayati Jai Gayatri Mata…॥

Janani Ham Hain Deen-Heen, DuKh-Daridra Ke Ghere।

Yadpi Kutil, Kapati Kapoot Tau Balak Hain Tere॥

॥ Jayati Jai Gayatri Mata…॥

Snehasani Karunamay Mata Charan Sharan Deejai।

Vilakh Rahe Ham Shishu Sut Tere Daya Drashti Keejai॥

॥ Jayati Jai Gayatri Mata…॥

Kaam, Krodh, Mad, Lobh, Dambh, Durbhav Dvesh Hariye।

Shuddh Buddhi Nishpap Hrday Man Ko Pavitra Kariye॥

॥ Jayati Jai Gayatri Mata…॥

Tum Samarth Sab Bhanti Tarini Tushti-Pushti Ddata।

Sat Marg Par Hamen Chalao, Jo Hai Sukhadata॥

॥ Jayati Jai Gayatri Mata…॥

Jayati Jai Gayatri Mata, Jayati Jai Gayatri Mata।

Sat Marag Par Hamen Chalao, Jo Hai Sukhadata॥

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*

code