Myfayth

Vishwakarma Chalisa (विश्वकर्मा चालीसा)

॥ Doha ॥

Shri Vishwakarama Prabhune Vandu,

Charan Kamal Dhari Dhyan।

Shri Shambu Bal Aru Shrip Gun

Dije Daya Nidhaan॥
READ MOREPlayback speed1x Normal00:00/00:00Skip
॥ Chaupai ॥

Jai Jai Shri Vishwakarma Bhagwana।

Jai Jai Shri Vishweshwar Krupa Nidhana॥

Shrilpacharya Param Upkari।

Bhuwan Putra Naam Gunkari॥ 2 ॥

Ashtam Basu Sut Nagar।

Shrilp Gnaan Jag Kiawu Ujagar॥

Adbhut Sakal Shrusti Karta।

Satya Gnaan Shruti Jag Heet Dharta॥ 4 ॥

Atul Tej Tumharo Jag Maahi।

Koi Vishwa Mahi Janat Nahi॥

Vishwa Shrusti Karta Vishwesha।

Adbhut Varan Viraj Suvesha॥ 6 ॥

Ekanan Panchanan Rajey।

Dwibhuj Chaturbhuj Dhasbhuj Kaje॥

Chakra Sudarshan Dharan Keedha।

Vaari Kamadal Haathma Leedha॥ 8 ॥

Shrilp Shashtra Aru Shankh Anupam।

Sohey Sutra Gajmaap Anupaa॥

Dhuinushya Baan Trishul Sohey।

Navle Haath Kamal Man Mohe॥ 10 ॥

Veevidh Sashtra Sahit Mantra Apara।

Veerchehu Turn Samast Sansara॥

Divya Sugandhit Suman Aneka।

Veevidh Maha Aushadh Saviveka॥ 12 ॥

Shambhu Veerchi Vishnu Surpala।

Varun Kuber Asi Mahakala॥

Tumhare Dhing Sab Milkar Gavawu।

Kari Praman Astutti Kavawu॥ 14 ॥

Mei Prasan Turn Lakhi Sur Sauka।

Kivawu Kaaj Sab Bhaye Ashoka॥

Darshva Varad Hast Jag Hetu।

Atibhav Sindu Mahi V Setu॥ 16 ॥

Suraj Tej Haran Tumne Keawu।

Ashtray Shashtra Jesase Neermewu॥

Chakra Shakti Vraj Trishul Aeko।

Dand Pasha Aur Shashtra Aneka॥ 18 ॥

Vishnuhi Chakra Trishul Shankrahi।

Ajahi Shakti Dand Yamrajhi॥

Indra He Vraj Varun He Paasha।

Tumne Sabki Puran Ki Aashu॥ 20 ॥

Bhati Bhati Ke Ashtray Rachaye।

Sat Panthako Prabhu Sada Bachaye॥

Amrut Ghat Ke Turn Nirmata।

Sadhu Sant Bhaktanke Sur Trata॥ 22 ॥

Loh, Kaasht, Traamba Paashana।

Suvarna Shrilp Ke Param Sujana॥

Vidhyut Agni Pawan Bhu Vari।

Inke Kaj Adbhutki Samvari॥ 24 ॥

Aanpaan Heet Bhaajan Nana।

Bhuvan Vibhushrit Vividh Vidhana॥

Riddhi Siddhi Ke Turn Vardata।

Ved Gnaan Ke Aap Gnaata॥ 28 ॥

Shrilpi, Twashta, Manu, May, Taksha।

Sabki Neet Karte Prabhu Raksha॥

Panch Putra Neet Jag Heet Karta।

Kar Nishkaam Karm Neej Dharma॥ 30 ॥

Tumhare Sam Koi Krupadu Naahi।

Vipada Hare Sada Jag Mahi॥

Jai Jai Shri Bhuvna Vishwakarma।

Krupa Kare Shri Gurudev Sudharma॥ 32 ॥

Shriv Aru Vishwakarma Mahi।

Vigyaani Kahey Antar Nahi॥

Barne Kaun Swarup Tumhara।

Sakal Shrushti Ko Aapne Vistara॥ 34 ॥

Rachewu Vishwa Heet Trividh Sharira।

Tum Bin Kaun Harey Bhav Pira॥

Mangal Mul Bhuwan Bhay Haari।

Shake Rahit Trilok Vihari॥ 36 ॥

Charo Joog Pratap Tumhara।

Te Hay Prasidh Jagat Ujiyara॥

Ekshoh Aath Jap Kare Koi।

Naasho Vipati Maha Such Koi॥ 38 ॥

Padhiye Jo Vishwakarma Chalisa।

Hoi Sidh Sakhi Gaurisha॥

Vishwa Vishwakarma Prabhu Mere।

Ho Prasann Hum Balak Tere॥ 40

Mai Hu Sada Umapati Chera।

Sada Karo Prabhu Man Mah Dera॥

॥ Doha ॥

Karahu Kripa Shankar Saris,

Vishwakarma Shivroop।

Shri Shubhda Rachna Sahit,

Hriday Basahu Sur Bhoop॥

विश्वकर्मा आरती | भगवान विश्वकर्मा मंदिर

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top