Myfayth

Shri Sheetala Chalisa – Jai Jai Shri Sheetala Bhawani (श्री शीतला चालीसा – जय जय श्री शीतला भवानी)

॥ Doha ॥

Jai-Jai Mata Shitala,

Tumahin Dharai Jo Dhyana ।

Hoya Vimal Shital Hridaya,

Vikasai Buddhi Balagyana ॥
READ MOREPlayback speed1x Normal00:00/02:17Skip
Ghat-Ghat Basi Sheetala,

Sheetal Prabha Tmhara ।

Sheetal chaiyan Main Jhulai,

Maiyan Palana Dar॥

॥ Chaupaai ॥

Jai-Jai-Jai Shree Shitala Bhawani ।

Jai Jaga Janani Sakala Gunakhani ॥

Griha-Griha Shakti Tumhari Rajita ।

Purana Sharadachandra Samasajita ॥

Visphotaka Se Jalata Sharira ।

Shital Karata Harata Saba Pira ॥

Matu Shitala Tava Shubhanama ।

Sabake Gadhen Avahin Kama ॥

Shokahari Shankari Bhawani ।

Bala-Pranaakshari Sukha Dani ॥

Shuchi Marjani Kalasha Kararajai ।

Mastaka Teja Surya Samarajai ॥

Chausatha Yogina Sanga Me Gavain ।

Vinaa Tala Mridanga Bajavai ॥

Nritya Naatha Bhairo Dikhalaavain ।

Sahaja Shesha Shiva Paara Na Paavain ॥

Dhanya-Dhanya Dhaatri Mahaarani ।

Suranara Muni Taba Suyasha Bakhaani ॥

Jwaala Rupa Maha Balakaari ।

Daitya Eka Visphotaka Bhaari ॥

Ghar-Ghar Pravishata Koi Na Rakshata ।

Roga Rupa Dhari Balaka Bhakshata ॥

Hahakara Machyo Jagabhari ।

Sakyo Na Jaba Sankata Taari ॥

Taba Maiya Dhari Adbhuta Rupa ।

Karamen Liye Maarjani Supa ॥

Visphotakahin Pakadin Kar Linhyo ।

Musala Prahara Bahuvidhi Kinhyo ॥

Bahuta Prakaara Vaha Vinati Kinha ।

Maiya Nahin Bhala Main Kachhu Kinha ॥

Abanahin Matu, Kahugriha Jaihaun ।

Jahan Apavitra Vahi Ghar Rahihaun ॥

Bhabhakata Tana, Shital Hvai Jaihain ।

Visphotaka Bhayaghora Nasaihain ॥

Shri Shitalahin Bhaje Kalyaanaa ।

Vachana Satya Bhashe Bhagawana ॥

Visphotaka Bhaya Jihi Griha Bhai ।

Bhajai Devi Kahan Yahi Upai ॥

Kalasha Shitala Ka Sajavaavai ।

Dwija Se Vidhiwata Patha Karaavai ॥

Tumhin Shitala, Jaga Ki Mata ।

Tumhin Pita Jaga Ki Sukhadata ॥

Tumhin Jagaddhatri Sukhasevi ।

Namo Namami Shitale Devi ॥

Namo Sukkhakarani Dukhaharani ।

Namo-Namo Jagatarani Dharani ॥

Namo-Namo Trailokya Vandini ।

Dukhadaridradika Nikandini ॥

Shri Shitala, Shedhala, Mahala ।

Runalihyunani Matu Mandala ॥

Ho Tuma Digambara Tanudhari ।

Shobhita Panchanama Asawari ॥

Rasabha, Khara Baishakha Sunandana ।

Gardabha Durvakanda Nikandana ॥

Sumirata Sanga Shitala Maai ।

Jahi Sakala Dukha Dura Paraai ॥

Galakaa, Galagandadi Juhoi ।

Taakara Mantra Na Aushadhi Koi ॥

Eka Matu Ji Ka Aaraadhanaa ।

Aura Nahin Koi Hai Saadhanaa ॥

Nishchaya Matu Sharana Jo Aavai ।

Nirbhaya Man Ichchhita Phala Paavai ॥

Kodhi, Nirmala Kaya Dharai ।

Andha, Driga-Nija Drishti Niharai ॥

Vandhya Nari Putra Ko Paavai ।

Janma Daridra Dhani Hoi Jaavai ॥

Matu Shitala Ke Guna Gaavata ।

Lakhaa Muka Ko Chhanda Banawata ॥

Yaame Koi Karai Jani Shanka ।

Jaga Me Maiya Ka Hi Dankaa ॥

Bhagata Kamal Prabhudasa ।

Tat Prayaga Se Puraba Pasa ॥

Gram Tiwari Pur Mam Baasaa ।

Kakara Ganga Tat Durvasa ॥

Aba Vilamba Main Tohi Pukaarata ।

Matu Kripa Kau Baata Nihaarata ॥

Pada Dwaara Saba Aasa Lagaai ।

Ab Sudhi Let Sheetala Maai ॥

॥ Doha ॥

Yah Chalisa Sheetala,

Paath Kare Jo Koy ।

Sapane Dukha VYaape Nahin

Nit Sab Mangal Hoy ॥

Bujhe Sahastr Vikrami Shukl,

Bhaal Bhal Kintu ।

Jag Janani Kaa Ye Charit,

Rachit Bhakti Ras Bintu ॥

॥ Eti Shree Sheetala Chalisa ॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top