Myfayth

Shri Gayatri Chalisa (श्री गायत्री चालीसा)

॥ Doha ॥

Hin Shrin, Klin, Medha, Prabha, Jeevan Jyoti Prachand ।

Shanti, Kranti, Jagrti, Pragati, Rachana Shakti Akhand ॥

Jagat Janani, Mangal Karani, Gayatri Sukhadham ।

Pranavon Savitri, Swadha, Swaha Pooran Kam ॥
READ MOREPlayback speed1x Normal00:00/00:00Skip
॥ Chalisa ॥

Bhurbhuvah Svah Om Yut Janani ।

Gayatri Nit Kalimal Dahani ॥ 1 ॥

Akshar Chaubis Param Punita ।

Inamen Basen Shastr, Shruti, Gita ॥

Shashwat Satoguni Satarupa ।

Saty Sanatan Sudha Anupa ॥

Hansarudh Sitambar Dhari ।

Swarnakanti Shuchi Gagan Bihari ॥ 4 ॥

Pustak Pushp Kamandalu Mala ।

Shubhr Varn Tanu Nayan Vishala ॥

Dhyan Dharat Pulakit Hiy Hoi ।

Sukh Upajat, Duhkh Duramati Khoi ॥

Kamadhenu Tum Sur Taru Chhaya ।

Nirakar Ki Adabhut Maya ॥

Tumhari Sharan Gahai Jo Koi ।

Tarai Sakal Sankat Son Soi ॥ 8 ॥

Saraswati Lakshmi Tum Kali ।

Dipai Tumhari Jyoti Nirali ॥

Tumhari Mahima Paran Paven ।

Jo Sharad Shat Mukh Gun Gaven ॥

Char Ved Ki Matu Punita ।

Tum Brahmani Gauri Sita ॥

Mahamantr Jitne Jag Mahin ।

Kou Gayatri Sam Nahin ॥ 12 ॥

Sumirat Hiy Mein Gyan Prakasai ।

Alas Paap Avigha Nasai ॥

Srshti Bij Jag Janani Bhavani ।

Kal Ratri Varada Kalyani ॥

Brahama Vishnu Rudr Sur Jete ।

Tum Son Paven Surata Tete ॥

Tum Bhaktan Ki Bhakt Tumhare ।

Jananihin Putr Pran Te Pyare ॥ 16 ॥

Mahima Aparampar Tumhari ।

Jai Jai Jai Tripada Bhay Hari ॥

Poorit Sakal Gyan Vigyana ।

Tum Sam Adhik Na Jag Mein Ana ॥

Tumahin Jani Kachhu Rahai Na Shesha ।

Tumahin Pay Kachhu Rahai Na Klesha ॥

Janat Tumahin, Tumahin Hai Jai ।

Paras Parasi Kudhatu Suhai ॥ 20 ॥

Tumhari Shakti Dipai Sab Thai ।

Mata Tum Sab Thaur Samai ॥

Grah Nakshatr Brahamand Ghanere ।

Sab Gativan Tumhare Prere ॥

Sakalasrshti Ki Pran Vidhata ।

Palak Poshak Nashak Trata ॥

Mateshvari Daya Vrat Dhari ।

Tum San Tare Pataki Bhari ॥ 24 ॥

Japar Krpa Tumhari Hoi ।

Tapar Krpa Karen Sab Koi ॥

Mand Budghi Te Budhi Bal Paven ।

Rogi Rog Rahit Hai Javen ॥

Darid Mitai Katai Sab Pira ।

Nashai Duhkh Harai Bhav Bhira ॥

Grh Kalesh Chit Chinta Bhari ।

Nasai Gayatri Bhay Hari ॥ 28 ॥

Santiti Hin Susantati Paven ।

Sukh Sampatti Yut Mod Manaven ॥

Bhoot Pishach Sabai Bhay Khaven ।

Yam Ke Doot Nikat Nahin Aven ॥

Jo Sadhava Sumiren Chit Lai ।

Achhat Suhag Sada Sukhadai ॥

Ghar Var Sukh Prad Lahain Kumari ।

Vidhava Rahen Saty Vrat Dhari ॥ 32 ॥

Jayati Jayati Jagadamb Bhavani ।

Tum Sam Aur Dayalu Na Dani ॥

Jo Sadaguru Son Diksha Paven ।

So Sadhan Ko Saphal Banaven ॥

Sumiran Karen Suruchi Badabhagi ।

Lahain Manorath Grhi Viragi ॥

Asht Sidghi Navanidhi Ki Data ।

Sab Samarth Gayatri Mata ॥ 36 ॥

Rshi, Muni, Yati, Tapasvi, Jogi ।

Arat, Arthi, Chintit, Bhogi ॥

Jo Jo Sharan Tumhari Aven ।

So So Man Vanchhit Phal Paven ॥

Bal, Budghi, Vigha, Shil Svabhaoo ।

Dhan Vaibhav Yash Tej Uchhaoo ॥

Sakal Badhen Upaje Sukh Nana ।

Jo Yah Path Karai Dhari Dhyana ॥ 40 ॥

॥ Doha ॥

Yah Chalisa Bhaktiyut, Path Kare Jo Koy ।

Tapar Krpa Prasannata, Gayatri Ki Hoy ॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top