Myfayth

Chitragupt Chalisa (चित्रगुप्त चालीसा)

॥ Doha ॥

Sumir Chitragupt Ish Ko, Satat Navau Shisha ।

Brahma Vishnu Mahesh Sah, Riniha Bhe Jagadisha ॥

Karo Kripa Karivar Vadan, Jo Sarashuti Sahay ।

Chitragupt Jas Vimalayash, Vandan Guroopad Laay ॥

॥ Chaupai ॥

Jay Chitragupt Gyan Ratnakar ।

Jay Yamesh Digant Ujagar ॥

Aj Sahay Avatareu Gusani ।

Kinheu Kaaj Brahm Kinai ॥

Shrrshti Srjanahit Ajaman Jancha ।

Bhanti-bhanti Ke Jeevan Raacha ॥

Aj Ki Rachana Manav Sandar ।

Manav Mati Aj Hoi Niroottar ॥ 4 ॥

Bhe Prakat Chitragupt Sahai ।

Dharmadharm Gun Gyan Karai ॥

Racheu Dharam Dharam Jag Manhi ।

Dharm Avatar Let Tum Panhi ॥

Aham Viveki Tumahi Vidhata ।

Nij Satta Pa Karahin Kughata ॥

Shrashti Santulan Ke Tum Swami ।

Tray Devan Kar Shakti Samani ॥ 8 ॥

Paap Mrtyu Jag Mein Tum Lae ।

Bhayaka Bhoot Sakal Jag Chhae ॥

Mahakal Ke Tum Ho Sakshi ।

Bramhu Maran Na Jaan Minakshi ॥

Dharm Krishna Tum Jag Upajayo ।

Karm Kshetra Gun Gyan Karayo ॥

Ram Dharm Hit Jag Pagu Dhare ।

Manavagun Sadagun Ati Pyare ॥ 12 ॥

Vishnu Chakra Par Tumahi Virajen ।

Palan Dharm Karam Shuchi Saje ॥

Mahadev Ke Tum Tray Lochan ।

Prerakashiv as Tandav Nartan ॥

Savitri Par Krpa Nirali ।

Vidyanidhi Maan Sab Jag Aali ॥

Rama Bhal Par Kar Ati Daya ।

Shrinidhi Agam Akoot Agaya ॥ 20 ॥

Uma Vich Shakti Shuchi Rachyo ।

Jakebin Shiv Shav Jag Bachyo ॥

Guru Brhaspati Sur Pati Natha ।

Jake Karm Gahi Tav Hatha ॥

Ravan Kans Sakal Matavare ।

Tav Pratap Sab Swarg Sidhare ॥

Pratham Poojya Ganapati Mahadeva ।

Sou Karat Tumhari Seva ॥ 24 ॥

Riddhi Siddhi Paay Dwainari ।

Vighn Haran Shubh Kaj Sanvari ॥

Vyas Chahi Rach Ved Purana ।

Ganapati Lipibadh Hitaman Thana ॥

Pothi Masi Shuchi Lekhani Dinha ।

Asavar Dey Jagat Krt Kinha ॥

Lekhani Masi Sah Kagad Kora ।

Tav Pratap Aju Jagat Majhora ॥ 28 ॥

Vidya Vinay Parakram Bhari ।

Tum Adhar Jagat Abhari ॥

Dwadas Poot Jagat as Lae ।

Rashi Chakra Adhar Suhae ॥

Jas Poota Tas Rashi Rachana ।

Jyotish Ketum Janak Mahana ॥

Tithi Lagan Hora Digdarshan ।

Chari Asht Chitransh Sudarshan ॥ 32 ॥

Rashi Nakhat Jo Jatak Dhare ।

Dharam Karam Phal Tumahi Adhare ॥

Ram Krshn Guroovar Grh Jai ।

Pratham Guru Mahima Gun Gai ॥

Shri Ganesh Tav Bandan Kina ।

Karm Akarm Tumahi Adhina ॥

Devavrat Jap Tap Vrat Kinha ।

Ichchha Mrityu Param Var Dinha ॥ 36 ॥

Dharmahin Saudas Kuraja ।

Tap Tumhar Baikunth Viraja ॥

Hari Pad Dinh Dharm Hari Nama ।

Kayath Parijan Param Pitama ॥

Shur Shuyashama Ban Jamata ।

Kshatriy Vipr Sakal Adata ॥

Jay Jay Chitragupt Gusani ।

Guruvar Guroo Pad Paay Sahai ॥ 40 ॥

Jo Shat Path Kari Chalisa ।

Janmamaran Duhkh Kati Kalesa ॥

Vinay Karain Kuladip Shuvesha ।

Rakh Pita Sam Neh Hamesha ॥

॥ Doha ॥

Gyan Kalam, Masi Sarasvati, Ambar Hai Masipatr ।

Kalachakra Ki Pustika, Sada Rakhe Dandastr ॥

Paap Punya Lekha Karan, Dharyo Chitra Swaroop ।

Shrishti Santulan Swamisada, Sarag Narak Kar Bhoop ॥

॥ Iti Shri Chitragupt Chalisa Samapt ॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top