Myfayth

Kali Chalisa – Arimad Man Mitawan Hari (माँ काली चालीसा – अरि मद मान मिटावन हारी)

॥ Doha ॥

Jaikali Kalimalharan,

Mahima Agam Apaar ।

Mahish Mardini Kalika,

Dehu Abhay Apaar ॥

॥ Chaupai ॥

Ari Mad Maan Mitavan Haari ।

Mundamaal Gal Sohat Pyari ॥

Ashtabhuji Sukhadayak Mata ।

Dushtadalan Jag Mein Vikhyata ॥

Bhaal Vishal Mukut Chhavi Chhajai ।

Kar Mein Shish Shatru Ka Sajai ॥

Dooje Hath Lie Madhu Pyala ।

Haath Tisre Sohat Bhala ॥ 4 ॥

Chauthe Khappar Khadg Kar Panche ।

Chhathe Trishool Shatru Bal Janche ॥

Saptam Karadamakat Asi Pyaari ।

Shobha Adbhut Maat Tumhari ॥

Ashtam Kar Bhaktan Var Data ।

Jag Manharan Roop Ye Mata ॥

Bhaktan Mein Anurakt Bhavani ।

Nishadin Raten Rishi-muni Gyani ॥ 8 ॥

Mahashakti Ati Prabal Punita ।

Tu Hi Kali Tu Hi Sita ॥

Patit Tarini He Jag Palak ।

Kalyani Papi Kul Ghalak ॥

Shesh Suresh Na Pavat Paara ।

Gauri Roop Dharyo Ik Baara ॥

Tum Saman Data Nahin Dooja ।

Vidhivat Karen Bhaktajan Pooja ॥ 12 ॥

Roop Bhayankar Jab Tum Dhara ।

Dushtdalan Kinhehu Sanhara ॥

Naam Anekan Maat Tumhare ।

Bhaktajanon Ke Sankat Taare ॥

Kali Ke Kasht Kaleshan Harani ।

Bhav Bhaya Mochan Mangal Karani ॥

Mahima Agam Ved Yash Gavain ।

Narad Sharad Paar Na Pavain ॥ 16 ॥

Bhoo Par Bhaar Badhyau Jab Bhari ।

Tab Tab Tum Prakatin Mahatari ॥

Aadi Anadi Abhay Vardata ।

Vishwavidit Bhav Sankat Trata ॥

Kusamay Naam Tumhaarau Linha ।

Usako Sada Abhay Var Dinha ॥

Dhyan Dharen Shruti Shesh Suresha ।

Kaal Roop Lakhi Tumaro Bhesha ॥ 20 ॥

Kalua Bhainron Sang Tumhare ।

Ari Hit Roop Bhayanak Dhaare ॥

Sevak Laangur Rahat Agaari ।

Chausath Jogan Aagyakari ॥

Treta Mein Raghuvar Hit Aai ।

Dashakandhar Ki Sain Nasai ॥

Khela Ran Ka Khel Nirala ।

Bhara Maans-majja Se Pyala ॥ 24 ॥

Raudra Roop Lakhi Daanav Bhaage ।

Kiyau Gavan Bhavan Nij Tyage ॥

Tab Aisau Taamas Chadh Aayo .

Swajan Vijan Ko Bhed Bhulayo ॥

Ye Balak Lakhi Shankar Aaye ।

Raah Rok Charanan Mein Dhaye ॥

Tab Mukh Jeebh Nikar Jo Aai ।

Yahi Roop Prachalit Hai Mai ॥ 28 ॥

Badhyo Mahishasur Mad Bhari ।

Pidit Kiye Sakal Nar-nari ॥

Karoon Pukar Suni Bhaktan Ki ।

Pir Mitavan Hit Jan-jan Ki ॥ 15 ॥

Tab Pragati Nij Sain Sameta ।

Naam Pada Maan Mahish Vijeta ॥

Shumbh Nishumbh Hane Chhan Maahin ।

Tum Sam Jag Doosar Kou Naahin ॥ 32 ॥

Maan Mathanhari Khal Dal Ke ।

Sada Sahayak Bhakt Vikal Ke ॥

Deen Vihin Karain Nit Seva ।

Pavain Manvanchhit Phal Meva ॥ 17 ॥

Sankat Mein Jo Sumiran Karahin ।

Unke Kasht Maatu Tum Harahin ॥

Prem Sahit Jo Kirati Gavain ।

Bhav Bandhan Son Mukti Pavain ॥ 36 ॥

Kali Chalisa Jo Padhahin ।

Swargalok Binu Bandhan Chadhahin ॥

Daya Drshti Herau Jagdamba ।

Kehi Karan Maan Kiyau Vilamba ॥

Karahu Maatu Bhaktan Rakhavali ।

Jayati Jayati Kali Kankali ॥

Sevak Din Anath Anari ।

Bhaktibhav Yuti Sharan Tumhari ॥ 40 ॥

॥ Doha ॥

Prem Sahit Jo Kare,

Kali Chalisa Path ।

Tinki Puran Kamna,

Hoy Sakal Jag Thath ॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top