Myfayth

Shri Surya Dev Jai Kashyapa Nandana (श्री सूर्य देव – ऊँ जय कश्यप नन्दन।)

Om Jai Kashyapa Nandana, Prabhu Jai Aditi Nandan।

Tribhuvana Timir Nikandana, Bhakt Hridaya Candan॥

॥ Om Jai Kashyapa…॥

Sapta Ashwaratha Rajit, Ekchakra Dhari।

Dukhahari, Sukhakari, Manas Malhari॥

॥ Om Jai Kashyapa…॥

Sur Muni Bhusur Vandit, Vimal Vibhavashali।

Agha-dal-Dalan Diwakar, Divya Kirana Mali॥

॥ Om Jai Kashyapa…॥

Sakala Sukarm Prasavita, Savita Subhakari।

Vishva Vilochan Mochana, Bhava-Bandhan Bhari॥

॥ Om Jai Kashyapa…॥

Kamal Samuh Vikasak, Nashak Tray Tapa।

Sevat Sahaj Rahat Ati, Manasija Santapa॥

॥ Om Jai Kashyapa…॥

Netra Vyadhi Har Suravar, Bhu-Pira Hari।

Vrishti Vimochan Santat, Parahita Vratdhari॥

॥ Om Jai Kashyapa…॥

Suryadev Karunakar, Ab Karuna Kijai।

Har Ajyan Moha Sab, Tattvagyan Dije॥

Om Jai Kashyapa Nandana, Prabhu Jai Aditi Nandan।

Tribhuvana Timir Nikandana, Bhakt Hridaya Candan॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top