Myfayth

Shri Ramayan Ji (आरती: श्री रामायण जी)

Aarti Shri Ramayan Ji Ki ।

Kirti Kalit Lalit Siya Pi Ki ॥

Gavat Brahmadik Muni Narad ।

Valmiki Vigyan Visharad ॥

Shuk Sanakadi Shesh Aru Sarad ।

Barni Pavansut Kirti Niki ॥

॥ Aarti Shri Ramayan Ji Ki..॥

Gavat Ved Puran Ashtdash ।

Chhahon Shastra Sab Granthan Ko Ras॥

Munijan Dhan Santan Ko Sarbas ।

Sar Ansh Sammat Sab-hiki ॥

॥ Aarti Shri Ramayan Ji Ki..॥

Gavat Santat Shambhu Bhavani ।

Aru Ghatsambhav Muni Vigyani ॥

Vyas Adi Kavibarj Bakhani ।

Kakbhushundi Garur Ke Hi Ki ॥

॥ Aarti Shri Ramayan Ji Ki..॥

Kalimal Harni Vishay Ras Phiki ।

Subhag Singar Mukti Juvati Ki ॥

Dalan Rog Bhav Muri Ami Ki ।

Tat Mat Sab Vidhi Tulsi Ki ॥

Aarti Shri Ramayan Ji Ki ।

Kirti Kalit Lalit Siya Pi Ki ॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top