Myfayth

Shri Gaumata Ji Ki Aarti (श्री गौमता जी की आरती) in English

Aarti Shri Gaiya Maiya Ki,

Aarti Harni Vishav Dheya Ki ॥

Arthkam Sudharm Pradayini,

Avichal Amal Muktipadayini ।

Sur Manav Sobhagya Vidhayini,

Pyari Pujan Nand Cheya ॥

॥ Aarti Shri Gaiya Maiya Ki…॥

Akhil Vishav Prtipalini Mata,

Madhur Ayam Dugdhann Pradata ।

Rog Shok Sankat Pritrata,

Bhavsagar Hit Dand Neya Ki ॥

॥ Aarti Shri Gaiya Maiya Ki…॥

Aayu Aoj Arogya Vikashini,

Dukh Denye Daridra Vinashini ।

Shushma Sokhye Sumudhi Prakashini,

Vimal Vivek Bhudhi Deya Ki ॥

॥ Aarti Shri Gaiya Maiya Ki…॥

Sewak Jo Chahe Dukhdai,

Sam Pye Sudha Piyavati Mayi ।

Shatru Mitra Sabko Dukhdayi,

Sneh Savbhav Vishav Jeya Ki ॥

॥ Aarti Shri Gaiya Maiya Ki…॥

Aarti Shri Gaiya Maiya Ki,

Aarti Harni Vishav Dheya Ki ॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top