Myfayth

Shri Ganesh Aarti (श्री गणेश आरती)

Important Shri Ganesh aarti in Ganapati Puja:

Jai Ganesh Jai Ganesh,

Jai Ganesg Deva ।

Mata Jaki Parwati,

Pita Maha Deva ॥

Ek Dant Daya Want,

Char Bhuuja Dhari ।

Mathe Sindor Shoye,

Muse Ki Sawari ॥

Jai Ganesh Jai Ganesh,

Jai Ganesg Deva ।

Mata Jaki Parwati,

Pita Maha Deva ॥

Pan Chadhe Phool Chadhe,

Aur Chadhe Mewa ।

Laduan Ko Bhog Lage,

Sant Kare Sewa ॥

Jai Ganesh Jai Ganesh,

Jai Ganesg Deva ।

Mata Jaki Parwati,

Pita Maha Deva ॥

Andhan Ko Aankh Det,

Kodhin Ko Kaya ।

Bajhan Ko Purta Det,

Nirdhan Ko Maya॥

Jai Ganesh Jai Ganesh,

Jai Ganesg Deva ।

Mata Jaki Parwati,

Pita Maha Deva ॥

‘sur’ Shaam Sharan Aaye,

Safal Ki Jiye Sewa ।

Mata Jaki Parwati,

Pita Maha Deva ॥

Jai Ganesh Jai Ganesh,

Jai Ganesg Deva ।

Mata Jaki Parwati,

Pita Maha Deva ॥

—– Additional —–

Deenan Ki Laaj Rakho,

Shambhu Sutakari ।

Kamana Ko Poorn Karo,

Jaoon Balihari ॥

Jai Ganesh Jai Ganesh,

Jai Ganesg Deva ।

Mata Jaki Parwati,

Pita Maha Deva ॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top