Myfayth

Shri Badrinath Aarti (श्री बद्रीनाथजी की आरती)

Pawan Mand Sugandh Sheetal,

Hem Mandir Shobhitam ।

Nikat Ganga Bahat Nirmal,

Shri Badrinath Vishwmbharam ॥

Shesh Sumiran Karat Nishadin,

Dharat Dhyan Maheshwaram ।

Ved Brahma Karat Stuti,

Shri Badrinath Vishwambharam ॥

॥ Pawan Mand Sugandh Sheetal…॥

Shakti Gauri Ganesh Sharad,

Narad Muni Uchcharanam ।

Jog Dhyan Apar Leela,

Shri Badrinath Vishwmbharam ॥

॥ Pawan Mand Sugandh Sheetal…॥

Indra Chandra Kuber Dhuni Kar,

Dhoop Deep Prakashitam ।

Siddh Munijan Karat Jai Jai,

Badrinath Vishwmbharam ॥

॥ Pawan Mand Sugandh Sheetal…॥

Yaksh Kinnar Karat Kautuk,

Gyan Gandharv Prakashitam ।

Shri Lakshmi Kamala Chanvaradol,

Shri Badrinath Vishwmbharam ॥

॥ Pawan Mand Sugandh Sheetal…॥

Kailash Main Ek Dev Niranjan,

Shail Shikhar Maheshwaram ।

RajYudhishthir Karat Stuti,

Shri Badrinath Vishwmbharam ॥

॥ Pawan Mand Sugandh Sheetal…॥

Shri BadriJi Ke Panch Ratna,

Padhat Paap Vinashanam ।

Koti Teerth Bhavet Puny,

Prapyate Phaladayakam ॥

॥ Pawan Mand Sugandh Sheetal…॥

Pawan Mand Sugandh Sheetal,

Hem Mandir Shobhitam ।

Nikat Ganga Bahat Nirmal,

Shri Badrinath Vishwmbharam ॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top