Myfayth

Om Jai Mahavir Prabhu (आरती: ॐ जय महावीर प्रभु)

Om Jai Mahavir Prabhu,

Swami Jai Mahavir Prabhu ।

Kundalpur Avtari,

Chandanpur Avtari,

Trishla-Nand Vibhu ॥

Sidhharath Ghar Janme,

Vaibhav Tha Bhari ।

Baal-Brahmchari Vrat,

Paalyo Tap Dhaari ॥

॥ Om Jai Mahavir Prabhu…॥

Atam Gyan Viragi,

Sum Drishti Dhari ।

Maya-Moh Vinashak,

Gyaan Jyoti Jari ॥

॥ Om Jai Mahavir Prabhu…॥

Jag Mein Path Ahimsa,

Aap Hi Vistaryo ।

Hinsa Pap Mitakar,

Sudharam Paricharyo ॥

॥ Om Jai Mahavir Prabhu…॥

Amar Chand Ko Sapana,

Tumne Prabhu Deena ।

Mandir Teen Shikhar Ka,

Nirmit Hai Keena ॥

॥ Om Jai Mahavir Prabhu…॥

Jaipur Nrap Bhi Tere,

Atishay Ke Sewi ।

Ek Gram Tinh Dino,

Sewa Hit Yeh Bhi ॥

॥ Om Jai Mahavir Prabhu…॥

Jal Main Bhinn Kamal Jo,

Ghar Main Bal Yati ।

Raaj Path Sab Tyage,

Mamta Moh Hati ॥

॥ Om Jai Mahavir Prabhu…॥

Bhumandal chandanpur,

Mandir Mandhy Lase ।

Shant Jinishwar Murat,

Darshan Paap Lase ॥

॥ Om Jai Mahavir Prabhu…॥

Jo Koi Tere Dar Par,

Ichcha Kar Aave ।

Dhan Sut Sab Kuch Pave,

Sankat Mit Jave ॥

॥ Om Jai Mahavir Prabhu…॥

NishDin Prabhu Mandir Mein,

Jagmug Jyoti Jale ।

Hum Sevak Charnon Mein,

Anand Maund Bharen ॥

॥ Om Jai Mahavir Prabhu…॥

Om Jai Mahavir Prabhu,

Swami Jai Mahavir Prabhu ।

Kundalpur Avtari,

Chandanpur Avtari,

Trishla-Nand Vibhu ॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top