Myfayth

Har Mahadev Aarti: Satya Sanatan Sundar (हर महादेव आरती: सत्य, सनातन, सुंदर)

Saty, Sanatan, Sundar, Shiv! Sabke Swami ।

Avikari, Avinashi, Aj, Antaryami ॥

॥ Om Har Har Har Mahadev.. ॥

Aadi Anant, Anamay, Akal, Kaladhari ।

Amal, Aroop, Agochar, Avichal Aghahari ॥

॥ Om Har Har Har Mahadev.. ॥

Brahma, Vishnu, Maheshwar, Tum Trimoortidhari ।

Karta, Bharta, Dharta Tum Hi Sanhari ॥

॥ Om Har Har Har Mahadev.. ॥

Rakshak, Bhakshak, Prerak, Tum Audharadani ।

Sakshi, Param Akarta Karta Abhimani ॥

॥ Om Har Har Har Mahadev.. ॥

Manimay Bhawan Nivasi, Ati Bhogi, Ragi ।

Sada Masanabihari, Yogi Vairagi ॥

॥ Om Har Har Har Mahadev.. ॥

Chhal, Kapal, Garal, Gal, Mundamal Vyali ।

Chitabhasm Tan, Trinayan, Ayan Mahakali ॥

॥ Om Har Har Har Mahadev.. ॥

Pret-pishach, Susevit Peet Jatadhari ।

Vivasan, Vikat Roopdhar, Rudr Pralaykari ॥

॥ Om Har Har Har Mahadev.. ॥

Atikamaniy, Shantikar Shiv Muni Man Hari ॥

॥ Om Har Har Har Mahadev.. ॥

Nirgun, Sagun, Niranjan, Jagamay Nity Prabho ।

Kalaroop Keval, Har ! Kalatit Vibho ॥

॥ Om Har Har Har Mahadev.. ॥

Sat-chit-anand, Rasamay, Karunamay, Dhata ।

Prem-sudha-nidhi, Priyatam, Akhil Vishv-trata ॥

॥ Om Har Har Har Mahadev.. ॥

Ham Ati Deen, Dayamay ! Charan-sharan Deejai ।

Sab Vidhi Nirmal Mati Kar Apna Kar Leejai ॥

॥ Om Har Har Har Mahadev.. ॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top