Myfayth

Ekadashi Mata Ki Aarti (एकादशी माता की आरती)

Om Jai Ekadashi, Jai Ekadashi, Jai Ekadashi Mata.

Vishnu Pooja Vrat Ko Dharan Kar, Shakti Mukti Pata ॥

Om Jai Ekadashi… ॥

Tere Naam Ginaoon Devi, Bhakti Pradan Karni.

Gan Gaurav Ki Deni Mata, Shastron Mein Varni ॥

Om Jai Ekadashi… ॥

Margashirsh Ke Krshnapaksh Ki Utpanna, Vishwatarani Janmi.

Shukl Paksh Mein Hui Mokshada, Muktidata Ban Aai ॥

Om Jai Ekadashi… ॥

Paush Ke Krshnapaksh Ki, Saphla Namak Hai.

Shuklapaksh Mein Hoy Putrada, Anand Adhik Rahai ॥

Om Jai Ekadashi… ॥

Naam Shatatila Magh Maas Mein, Krshnapaksh Avai.

Shuklapaksh Mein Jaya, Kahavai, Vijay Sada Pavai ॥

Om Jai Ekadashi… ॥

Vijaya Phagun Krshnapaksh Mein Shukla Amalaki.

Papmochani Krshn Paksh Mein, Chaitr Mahabali Ki ॥

Om Jai Ekadashi… ॥

Chaitr Shukl Mein Naam Kamada, Dhan Dene Wali.

Naam Baruthini Krshnapaksh Mein, Vaisakh Maah Wali ॥

Om Jai Ekadashi… ॥

Shukl Paksh Mein Hoy Mohini Apara Jyeshth Krshnapakshi.

Naam Nirjala Sab Sukh Karani, Shuklapaksh Rakhi ॥

Om Jai Ekadashi… ॥

Yogini Naam Aashadh Mein Janon, Krshnapaksh Karani.

Devashayani Naam Kahayo, Shuklapaksh Dharani ॥

Om Jai Ekadashi… ॥

Kamika Shravan Maas Mein Aavai, Krshnapaksh Kahie.

Shravan Shukla Hoy Pavitra Anand Se Rahie ॥

Om Jai Ekadashi… ॥

Aja Bhadrapad Krshnapaksh Ki, Parivartini Shukla.

Indra Ashchin Krshnapaksh Mein, Vrat Se Bhavasagar Nikala ॥

Om Jai Ekadashi… ॥

Papankusha Hai Shukl Paksh Mein, Aap Haranahari.

Rama Maas Kartik Mein Aavai, Sukhadayak Bhari ॥

Om Jai Ekadashi… ॥

Devotthani Shuklapaksh Ki, Dukhanashak Maiya.

Pavan Maas Mein Karoon Vinati Paar Karo Naiya ॥

Om Jai Ekadashi… ॥

Parama Krshnapaksh Mein Hoti, Jan Mangal Karani.

Shukl Maas Mein Hoy Padmini Dukh Daridr Harani ॥

Om Jai Ekadashi… ॥

Jo Koi Aarti Ekadashi Ki, Bhakti Sahit Gavai.

Jan Guradita Swarg Ka Vasa, Nishchay Vah Pavai ॥

Om Jai Ekadashi… ॥

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top