Myfayth

Aarti Shri Bhagwat Geeta (आरती श्री भगवद्‍ गीता)

Jai Bhagavad Gite,

Jai Bhagavad Gite ।

Hari-Hiy-Kamal-viharini,

Sundar Supunite ।

॥ Jai Bhagavad Gite…॥

Karm-Sumarm-Prakashini,

Kamasaktihara ।

Tattvagyan-vikashini,

Vidya Brahm Para ॥

॥ Jai Bhagavad Gite…॥

Nishchal-Bhakti-Vidhayini,

Nirmal Malahari ।

Sharan-Sahasy-Pradayini,

Sab Vidhi Sukhkari ॥

॥ Jai Bhagavad Gite…॥

Rag-Dvesh-Vidarini,

Karini Mod Sada ।

Bhav-Hhay-Harini,

Tarini Paramanandaprada ॥

॥ Jai Bhagavad Gite…॥

Aasur-Bhav-Vinashini,

Nashini Tam Rajani ।

Daivi Sad Gunadayini,

Hari-Rasika Sajani ॥

॥ Jai Bhagavad Gite…॥

Samata, Tyag Sikhavani,

Hari-Mukh Ki Baani ।

Sakal Shastra Ki Svamini,

Shrutiyon Ki Rani ॥

॥ Jai Bhagavad Gite…॥

Daya-Sudha Barasavani,

Maatu! Kripa Keejai ।

Haripad-Prem Daan Kar,

Apano Kar Leejai ॥

॥ Jai Bhagavad Gite…॥

Jai Bhagavad Gite ।

Hari-Hiy-Kamal-viharini,

Sundar Supunite ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

"C_uayWxzLUUC4": { "on": "visible", "vars": { "event_name": "conversion", "transaction_id": "", "send_to": ["AW-11228319016/iWhqCKbb_a4YEKiaiuop"] } }
Scroll to Top